Новини

Информационни срещи за консултиране на местната общност със самия процес и изискванията за съдържанието на стратегията

При процеса на разработване на стратегията се проведоха работни и информационни срещи, за консултиране на местната общност със самия процес и изискванията за съдържанието на стратегията, мерките за подпомагане, изискванията към МИГ, възможностите за включване на мерки в стратегията в периода юли-август.

Работната среща се проведе с участието на представители на двете общини в гр. Смядово с участието на 13 лица. Представиха се постигнатите до момента резултати, изготвения анализ, самия процес и изискванията за съдържанието на стратегията, мерките за подпомагане, изискванията към МИГ, възможностите за включване на мерки в стратегията. Обсъдиха се и критериите за оценка на потенциалните кандидати и се дадоха предложения за актуализация на някои от тях.

Шестте информационни срещи се проведоха по 3 на териториите на общините Дългопол и Смядово с представители от възможно повече населени места.

Срещите преминаха при интерес, задаваха се много въпроси и се направиха предложения за проекти.