За МИГ Дългопол - Смядово

МИГ „Дългопол –Смядово“ е създаден през 2016 г., той е наследник на МИГ „Дългопол“, който бе създаден през 2010 г. и в програмния период 2007-2013 г. реализира проект по мярка 4.3.1 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за територията на потенциални МИГ” по Договор № РД 50 – 384/28.12.2009 г.

Процесът на създаване на местно партньорство възникна по инициатива на кметовете на общините Смядово и Дългопол и председателят на УС на „МИГ Дългопол”. На 11.11.2015 год. се проведе съвместна среща между представителите на стопанския, неправителствения и публичния сектор от Общините Смядово и Дългопол за създаване на местно партньорство за реализиране на съвместни дейности и отговорности по подхода водено от общностите местно развитие на територията на двете общини.

Документи

Виж всички

Последни новини

Виж всички