Новини

Проведени обучения на екип и местни лидери във връзка с прилагането на стратегията за местно развитие

Публикувано на 04.07.2023, 10:38 122

През месец юни се проведоха две обучения по проекта на екипа и членовете на колективния върховен орган и на местни лидери във връзка с прилагането на ...

Виж още

Иновативна електронна платформа за подаване на сигнали, за споделяне на идеи, за изказване на мнение, за включване в публични дискусии и за участие в обществени обсъждани...

Публикувано на 10.10.2019, 10:40 927

Местна инициативна група/МИГ/ Дългопол-Смядово в изпълнение на проект № BG05SFOP001-2.009-0124 „Умно гражданство“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” е разработила иновативна интернет базирана платформа, която е достъпна на адрес https://social.acstre.com/. Разработено е и мобилно приложение.

Виж още

Поканата за обучение по проект BG05SFOP001-2.009-0124-C01 Умно гражданство

Публикувано на 10.09.2019, 08:55 687

На 19-20 септември 2019 г. ще се проведе обучение по проект BG05SFOP001-2.009-0124-C01 „Умно гражданство”, финансиран по процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по ОП „Добро управление 2014-2020 г.”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

Виж още

Договор за спечелен проект чрез конкурентен подбор по процедура Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство...

Публикувано на 10.01.2019, 11:37 1110

На 27.12.2018 г. „Местна инициативна група Дългопол - Смядово“ подписа договор за спечелен проект „Умно гражданство” по догово...

Виж още