Новини

Иновативна електронна платформа за подаване на сигнали, за споделяне на идеи, за изказване на мнение, за включване в публични дискусии и за участие в обществени обсъждани

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНИТЕ ДЪЛГОПОЛ И СМЯДОВО,

Местна инициативна група/МИГ/ Дългопол-Смядово в изпълнение на проект BG05SFOP001-2.009-0124 „Умно гражданство“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” е разработила иновативна интернет базирана платформа, която е достъпна на адрес https://social.acstre.com/. Разработено е и мобилно приложение.

За да ползвате платформата е необходимо първо да се регистрирате в секция „Регистрация”, разположена в ляво на портала. С цел да се запази добрия тон и да се елиминират провокативни текстове или текстове, свързани с езика на омразата, Модератор ще има право да редактира или отстранява неподходящи за аудиторията текстове.

Чувствайте се свободни да подавате идеи или посочвате проблеми.

Пълните възможности на платформата са описани на адрес https://social.acstre.com/. Най-общо тя има за задача да скъси дистанцията между гражданите и администрацията. За тази цел платформата предоставя следните основни функции:

  • Имам идея“ - функция, чрез която се дава възможност на гражданите да споделят идея или проблем, с цел администрацията да вземе отношение по него или да бъде предоставен за обществено обсъждане.
  • „Какво мислите за“ – предоставя възможност на гражданите свободно да изкажат мнение по повдигнат от администрацията или обществеността проблем.
  • „Публични дискусии“ – функция, даваща възможност на всеки гражданин да участва в свободен форум за обсъждане на актуални за общността въпроси.
  • „Обществено допитване“ - функция на платформата, която дава възможност на гражданите да гласуват вече обсъждани алтернативи
  • „Отчет на дейността“ е функция, чрез която местната власт се отчита за стореното от нея“
    • „Контрол на изпълнението“ показва етапа на изпълнението на обсъждана тема
    • „Успешни проекти“ показва конкретните реализирани инициативи

Много интересни са възможностите, които платформата дава на гражданите на двете общини Дългопол и Смядово чрез Портала за неспешни сигналиКмете, виж!“ (https://kmetevij.com) както и неговото мобилно приложение Кмете, виж!“ чрез които активните граждани могат лесно да докладват неспешните сигнали от различно естество към общинските администрации. Например – дупка в асфалта, счупена катерушка, разпилени отпадъци и замърсяване, неправилно паркиран автомобил. Докладването се извършва през уеб приложение (https://kmetevij.com) и/или мобилно приложение, което позволява гражданите да направят снимки и да дадат кратко описание. Специално за проекта „Smart citizenship” – Умно гражданство системата е интегрирана с АИС/Автоматизирана информационна система/ на община Дългопол и е свързана със системата на община Смядово посредством национална система за обмен на документи.

Разчитаме на Вашата активност, за да се скъси дистанцията между местната власт и гражданите!

Документи