Новини

Проведени обучения на екип и местни лидери във връзка с прилагането на стратегията за местно развитие
През месец юни се проведоха две обучения по проекта на екипа и членовете на колективния върховен орган и на местни лидери във връзка с прилагането на стратегията за местно развитие. На обученията бяха дискутирани основните мерки, които да залегнат в Стратегията, възможностите за финансиране, които предоставят ЕСИФ за предстоящия програмен период и изпълнение на дейностите по подготвителната мярка. Обученията се проведоха в гр. Дългопол и гр. Смядово и преминаха при голям интерес.