Покани и обяви

Покана за обсъждане на концепцията „Приключения и отдих в долината на река Камчия“

Областен информационен център - Варна, като част от Звеното за публични консултации към РСР на Североизточен регион, Ви кани на публично обсъждане на участието на Община Дългопол в две Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ). Събитието ще се проведе на 6 март /сряда/ 2024 г. в залата на Общински съвет - гр. Дългопол.

От 11:30 часа – Обсъждане на концепцията „Приключения и отдих в долината на река Камчия“ – създаване на интегриран туристически продукт в устойчива околна среда“, в която Община Дългопол участва с 4 проекта, два от които интегрирани, на обща стойност 2 460 500 лв. С нейното резюме можете да се запознаете тук: https://www.facebook.com/photo/?fbid=721913576759714&set=pcb.721913770093028

Препоръки и възражения по концепцията могат да бъдат направени на онлайн анкета https://forms.gle/BZQMkCUTG1mfHynT9, както и на електронната поща на ОИЦ-Варна oic_varna@abv.bg, не по-късно от три работни дни след провеждане на събитието.