Покани и обяви

Покана за обсъждане на концепцията „Устойчива мобилност и равен достъп до качествено здравеопазване, образование и обществени услуги“

Областен информационен център - Варна, като част от Звеното за публични консултации към РСР на Североизточен регион, Ви кани на публично обсъждане на участието на Община Дългопол в две Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ). Събитието ще се проведе на 6 март /сряда/ 2024 г. в залата на Общински съвет - гр. Дългопол.

От 10:30 часа – Обсъждане на концепцията „Устойчива мобилност и равен достъп до качествено здравеопазване, образование и обществени услуги“, в която Община Дългопол участва в два интегрирани проекта на обща стойност 222 500 лв. С нейното резюме можете да се запознаете тук: https://www.facebook.com/photo?fbid=721913393426399&set=pcb.721913516759720

Препоръки и възражения по концепцията могат да бъдат направени на онлайн анкета https://forms.gle/kMnssSPs7UdB8y9D7, както и на електронната поща на ОИЦ-Варна oic_varna@abv.bg, не по-късно от три работни дни след провеждане на събитието.